ویدیو بیماران

نظرات بیماران دکتر عصایی

بیمارانی که جراحی شده اند

100 49

دیسک کمر و تنگی نخاع

24 ساعت بعد از جراحی تنگی نخاع و دیسک کمر

100 49

پارگی دیسک گردن

یک روز بعد از عمل

100 49

جراحی دیسک گردن

24 ساعت بعد از جراحی

100 49

با ما در ارتباط باشید

جهت سهولت امکانات برای بیماران خارج از شیراز، امکان ارسال عکس MRI و دریافت مشاوره رایگان از طریق واتساپ مهیا شده است. برای دریافت مشاوره از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.

شنبه دوشنبه چهارشنبه 9 - 14 و 15 - 24
یکشنبه سه شنبه 9 - 14 و 16 - 20