تخصص ها

جراحی باز کمر

جراحی باز و میکروسکوپی دیسک کمر و گردن و تنگی کانال نخاعی

دیسک مصنوعی

جایگذاری دیسک مصنوعی ، ترمیم دیسک با استخوان، شکستگی مهره ها

کرانیوتومی تومور مغز

جراحی کرانیوتومی تومور مغز و نخاع و ناهنجاری های جمجمه

خونریزی مغزی

جراحی خونریزی مغزی، ضربات مغزی، سکته مغزی و عوارض آنها

نورو اندوسکوپی مغز

جراحی کم تهاجمی نورو اندوسکوپی مغز و نخاع و آسیبهای اعصاب محیطی

اندوسکوپی تومور مغزی

جراحی اندوسکوپی تومور مغزی از راه بینی و جراحی میکروسکوپی مغز

درمان بدون جراحی

لیزر RF دیسک کمر و گردن ، تزریق دیسکوژل و اوزون

انحراف ستون فقرات

درمان انحراف ستون فقرات، گردنی، پشتی، کمری (CD گذاری)

با ما در ارتباط باشید

جهت سهولت امکانات برای بیماران خارج از شیراز، امکان ارسال عکس MRI و دریافت مشاوره رایگان از طریق واتساپ مهیا شده است. برای دریافت مشاوره از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشید.

شنبه دوشنبه چهارشنبه 9 - 14 و 15 - 24
یکشنبه سه شنبه 9 - 14 و 16 - 20